Boekhouding & Jaarrekening

Boekhouding

Ons kantoor staat in voor de administratieve verwerking van uw aankoop- en verkoopfacturen, de financiële staten, loonadministratie,… kortom het gehele palet aan documenten.
De verwerking kan ook door u gebeuren. Wij staan dan in voor het nazicht en de correcties van alle boekhoudstukken.
Tussentijds (naargelang uw behoeften kan zulks zelfs maandelijks na controle en afsluiting van de betrokken periode)
en jaarlijks worden de boekhoudkundige cijfers overhandigd en met u besproken.

Jaarrekeningen

Naast de opmaak van de jaarrekening redigeren we ook de formele verslaggeving van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan van de vennootschap.

Thesora

Back to Top