Budgettering en rapportering

Naast een ondernemingsplan voor specifieke doeleinden staan wij u als ondernemer bij in het opstellen en implementeren van een jaarbudget.

Deze werkzaamheden zijn gericht op het creëren van een grotere toegevoegde waarde onder de vorm van de beheersing van uw kostenstructuur en de opvolging van inschatbare inkomstenstromen.

Iemand van ons kan de rapportering op zich nemen alsof hij uw CFO ware.

Thesora

Back to Top